GERO VALDYMO PRINCIPŲ TAIKYMAS LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

Apie projektą

EN


Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, kartu su partneriais Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos nevyriausybine organizacija „Change the World“, įgyvendina projektą „Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse“, finansuojamą Centrinės projektų valdymo agentūros pagal Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinį mechanizmą.

Projekto tikslas – stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldybių bendradarbiavimą, pagerinti probleminių ir mažų savivaldybių viešojo valdymo sistemą, siekiant kelti viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijas bei pritraukti naujus/papildomus finansavimo šaltinius (pvz. ES Struktūrinių investicijų lėšas ir pan.).

Projekto uždaviniai:

 • Gerinti savivaldybių ir viešųjų paslaugų tiekėjų administracinius ir viešuosius gebėjimus, taikant gero viešojo valdymo principus;
 • Padėti savivaldybėms efektyviai pasinaudoti potencialiais finansavimo šaltiniais, sprendžiant svarbius vietos klausimus;
 • Perteikti gerąją Norvegijos patirtį įvairiose viešosios politikos srityse vietos lygmeniu;

Projekto metu tiesiogiai dirbama su 10 Lietuvos savivaldybių, kurių atstovams teikiamos konsultacijos, rengiami mokymai, padedama pasirengti potencialių finansavimo šaltinių pritraukimo strategijos gaires. Projekto metu taip pat perteikiama ir Norvegijos gerosios praktikos patirtis.

Projekto veiklos:

 • Mokymai surengti visose 10-yje savivaldybių*, o juose dalyvavo – tarybų nariai, administracijos darbuotojai ir NVO atstovai. Surengti 2 mokymų ciklai: 10 vienadienių (rugsėjo mėn.) ir 10 dvidienių (lapkričio – gruodžio mėn.). Mokymų metu buvo analizuojamos gero valdymo bei NVO tarybų veiklos stiprinimo temos, taikant gero valdymo principus temas, taip pat ir strateginio planavimo, partnerystės, komandinio darbo ir viešųjų paslaugų teikimo, pasitelkiant NVO pajėgumus.
 • Konsultacijų teikimas NVO ir savivaldybių atstovams teikiamos telefonu 8 5 261 87 82, elektroniniu paštu info@nisc.lt bei atskirų vizitų į savivaldybes organizavimu. Konsultavimas remiasi konkrečios savivaldybės situacijos analize, dokumentų įvertinimu ir rekomendacijų jų tobulinimui teikimu.
 • Konferencija surengta 2016m. vasario 18 d. Socialinių mokslų kolegijoje Vilniuje atliktus NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo situacijos analizes 10 savivaldybėse. Renginio metu pristatyti projekto rezultatai bei Norvegijos gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos pristatė ekspertas iš Norvegijos.

*projekte dalyvaujančios savivaldybės: Anykščių, Druskininkų, Elektrėnų, Jonavos, Jurbarko, Molėtų, Tauragės, Telšių, Ukmergės, Švenčionių.


PROGRAMA

Laikas Darbotvarkė
09.30 – 10.30 Sutikimo kava/arbata. Dalyvių registracija.
10.30 – 10.40 Renginį moderuoja Socialinių mokslų kolegijos direktorė Gabija Skučaitė

Sveikinimo kalbos
 • Ramūnas Keršys, LSA atstovas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
10.40 – 11.10 Projekto “Gero valdymo principų taikymas Lietuvos savivaldybėse” rezultatų apibendrinimas, tolimesni žingsniai
Diskusija
11.10 – 11.30 Nacionalinės pažangos programos rodikliai: savivaldybių pasirengimas iki 2020 metų bent 15 procentų perduoti viešąsias paslaugas NVO sektoriui
Diskusija
11.30 – 11.50 Valstybės institucijų, NVO ir piliečių požiūris į bendradarbiavimą priimant viešuosius sprendimus
Diskusija
11.50 – 12.00 NVO ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo rekomendacijos – tyrimo išvados
 • Aurelija Olendraitė, NVO teisės instituto direktorė
12.00 – 12.30 Kavos pertrauka
12.30 – 13.00 NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas: savivaldybių atvejų pristatymas
Diskusija
13.00 – 13.30 Norvegijos savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo situacijos pristatymas
Diskusija
13.30 – 14.30 Pietūs
14.30 – 16.00 Darbas grupėse pagal sritis:
 • Kultūra ir menas
 • Sportas (profesionalus ir mėgėjiškas)
 • Socialiniai ir sveikatos klausimai
 • Švietimas (formalus ir neformalus)
16.30 – 17.30 Darbo grupių rezultatų pristatymas, renginio apibendrinimas


Kontaktai informacijai:
Atstovė viešiesiems ryšiams Indrė Viliūnienė, naujienos@lsa.lt, tel.: 8 52313698, 8 618 58706;
LSA patarėjas dr. Gediminas Vaičionis, gv@lsa.lt, tel.:8 52615456, 8 611 14810.
Projekto vadovė Olia Surdokienė, olia@nisc.lt; tel.: 8 5 2618782, 8 670 36796.