I SESIJA. Dalyvių diskusija

 I SESIJA.

2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SKYRIMAS NE PELNO ORGANIZACIJOMS: ESAMA SITUACIJA IR GALIMYBĖS

• Tik trečdalis gyventojų skiriamos paramos atitenka NVO, visa kita parama skiriama kitiems paramos gavėjams (biudžetinėms įstaigoms, religinėms bendruomenėms ir pan.). Daugiau nei pusė deklaracijų pateikiama popierine forma, o tai didina šio paramos instrumento administravimo kaštus, riziką neskaidriam paramos rinkimui. Siūlymas – atsisakyti popierinių deklaracijų ir naudojantis elektronine bankininkyste dalį GPM skirti tik elektroniniu būdu per paprastą deklaravimo sistemą, kurią administruoja VMI.


• Apie pusę visos galimos paramos šiuo metu dar nepaskirstoma ir lieka valstybės biudžete. Siūlymas – šią likutinę sumą pervesti į valstybės kuriamą NVO fondą.


• Nėra privalomo atsiskaitymo už gauta paramą, didėja neskaidriai naudojamos pajamos rizika. Siūlymas – įvesti pervedamos sumos limitą, nuo kurios viešos ataskaitos būtų privalomos.


• Visuotinis deklaravimas, mokesčių lengvatos gyventojams skiriantiems dalį savo pajamų mokesčio paramai, paskatų sistemos plėtra ir pan.


• Statistikos departamentui kasmet analizuojant narystės organizacijų ūkinius finansinius rodiklius šiandien būtų tikslinga atskirti NVO nuo kitų narystės organizacijų (verslo asociacijų ir pan.)


• Tradicijų nebuvimas, profesionalių lėšų paieškos kampanijų trūkumas.

Nuorodos