II SESIJA. Dalyvių diskusija

 II SESIJA.

NVO SEKTORIAUS TEISINIO REGULIAVIMO PROBLEMATIKA IR NVO DUOMENŲ BAZĖS SUKŪRIMO GALIMYBĖS

• Registrų centro paslaugų modernizavimas, paslaugų įkainių mažinimas NVO.


• NVO duomenų bazės prototipo pristatymas, duomenų bazei reikalingų funkcijų aptarimas. Siūlymas – Registrų centrui įdiegti siūlomą NVO duomenų bazės formatą.


• NVO dalyvių (steigėjų/dalininkų) duomenų rinkimas ir viešinimas. Siūlymas – rinkti ir viešai skelbti NVO dalyvių duomenis, kurie būtų pateikiami sistemoje pačių NVO.


• NVO likvidavimo supaprastinimas. Siūlymas – likviduoti NVO, kurios per penkis metus nėra pateikusios jokių dokumentų ar informacijos apie save.


• NVO „pilkoji zona“ – verslo asociacijos, sporto organizacijos ir tautinis olimpinis komitetas, Šaulių sąjunga, VVG ir pan. Siūlymas – išgryninti tikrąsias NVO Lietuvoje.

Nuorodos