IV SESIJA. Atviras forumas (Open Forum)

 IV SESIJA.

ATVIRAS FORUMAS (TEMAS NUSTATO DALYVIAI)

• Teisinė pagalba NVO


• Nacionalinės NVO tarybos ir NVO tarybų savivaldybėse veikla


• Nacionalinės ekonominės socialinės tarybos veikla


• Poreikis NVO bendradarbiauti, jungtis į skėtines organizacijas ir klasterius

Nuorodos