Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Įmonės kodas: 192013926
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

Visos teisės saugomos. Kopijuoti, platinti informaciją be NISC sutikimo draudžiama.

 • Spausdinti
 • Aplankykite mus Facebook puslapyje
 • užsiprenumeruokite RSS naujienas

Paieška

Užsiregistravusiems NVO bazėje

UŽSIREGISTRUOTI Į NVO BAZĘ

Pamiršote slaptažodį?

NVO duomenų bazės projektas


Prisijungimams naudoti galite šiuos:

 • administratorius@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • organizacija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • institucija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)


Duomenų bazės turinys PDF formatu

 •       

Peržiūrėti NVO duomenų bazės projektą

Kalendorius

2017 Gruodžio renginiai

PirAntTreKetPenŠešSek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PirAntTreKetPenŠešSek

Kontaktai

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

 • Įmonės kodas: 192013926
 • Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
 • El. paštas info@nisc.lt
 • LT367044060001096326, SEB bankas 70440

Parašykite mums

NVO duomenų bazėKartų ratasatgal į NVO sąrašą

Pavadinimas: Asociacija - Kartų ratas
Įmonės kodas: 302686309

Veiklos sritis: KULTŪRA

KULTŪRA

Kultūrinės organizacijos – tai organizacijos, kurios rūpinasi visų meno šakų ir jų apraiškų globa, skatinimu bei kultūrą propaguojančių žmonių interesų atstovavimu. Taip pat užsiima meninių įgūdžių tobulinimu, kultūros mainų programų vykdymu, jų rezultatų bei meno kūrinių publikavimu ar kitokios formos pristatymų organizavimu.

Organizacijų veiklos principai:

 • atstovauja menininkų ir su kultūra ar menu susijusių individų, organizacijų bei kitų organizacinių junginių interesus;
 • demonstruoja ir publikuoja profesionalaus ir mėgėjiško meno kūrinius regione, valstybėje bei tarptautiniu lygiu;
 • rengia tarpregioninius ir tarptautinius kultūros mainus, pažintinius projektus;
 • saugo ir plėtoja etninės kultūros paveldą ir jo vertės atkūrimą bei vietos tradicijas;
 • rūpinasi tautinių mažumų kultūros sklaida ir jų interesų atstovavimu;
 • tobulina profesionalų ir mėgėjų meninius įgūdžius;
 • užsiima meno kūrinių leidyba ir publikavimu;
 • kaupia įvairių meno sričių kūrinius bei organizuoja įvairias pristatymo visuomenei formas (parodos, koncertai, prezentacijos…);
 • organizuoja meninius susivienijimus, stovyklas, kitas kolektyvinės kūrybos formas;
 • kuria įvairių meno sričių autorinius darbus;

Organizacija ieško savanorių: Ne

Adresas: 29306, Smėlynės k, Anykščių rajonas
Telefonas: 861458926
El. paštas: karturatas@gmail.com
Bankas: AB „DNB“
Sąskaitos numeris: LT624010043100203268


Veiklos tikslai:

1. Orientuotis į žmogų kaip kūrėją jo savitumą, veiksmus ir galimybes, skatinti būti savo gyvenimo šeimininku, stiprinti valstybės ir tautos gerovę.
- Remti ir ginti narių interesus klausimais, susijusiais su jų socialine ir ekonomine padėtimi, psichologinio klimato gerinimu šeimoje ir smurto mažinimu, gerove bei statusu visuomenėje.
2. Siekti aktyvaus bendradarbiavimo su valstybinėmis institucijomis bei kitomis respublikos ir užsienio NVO propaguojant asmens saviraiškai reikalingas kultūrines, dvasines, ekonomines bei socialines vertybes.
-Rūpintis, kad būtų įgyvendintos tarptautiniuose teisės aktuose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose įtvirtintos žmogaus teisės.
3. Kultūros ir švietimo sferoje rengti ir vykdyti kūrybinius, kultūrinės veiklos projektus.
Siekti kad būtų išsaugotas lietuvių kultūros paveldas, senosios apeigos, tautodailė, amatai, tautinių mažumų kultūra bei papročiai.
- Sveikatos apsaugos sferoje siekti socialinio - psichologinio klimato gerinimo, organizuoti sveikatos mokyklas, rūpintis sveikos gyvensenos populiarinimu bei teminių leidinių publikavimu.
- Gamtosaugos ir ekologijos sferoje vykdyti švietėjišką ir kitokią veiklą, kad žemė ir vanduo nebūtų teršiami chemikalais, atliekomis, siekti, kad žmonių ūkinė - komercinė veikla nenualintų žemės, propaguoti ekologiškai švarių produktų gamybą ir vartojimą.
- Socialinės apsaugos sferoje kurti prielaidas asmens profesinei saviraiškai, siekti socialinių garantijų Asociacijos nariams, dalyvauti socialinės atskirties, skurdo mažinimo, kvalifikacijos tobulinimo, mokymosi visą gyvenimą programose.
4. Kurti ir įgyvendinti savišvietos, profesinio mokymo ir perkvalifikavimo, smulkaus verslo administravimo, politinės veiklos žinių bei įgūdžių formavimo programas
- Teikti metodinę ir švietimo pagalbą, susijusią su tęstiniu mokymusi, plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio organizacijomis, aktyviai bendradarbiauti skurdo mažinimo programose, kurti gyventojų savitarpio paramos grupes.
- Išvystyti kryptingą mokomąją ir informacinę veiklą su socialiai pažeidžiamomis asmenų grupėmis: vyresnio amžiaus žmonėmis, bedarbiais, grįžusiais iš įkalinimo vietos, auginantiems vaikus, neturintiems reikiamų darbo įgūdžių ir kt.
5. Vykdyti vaikų ir jaunimo saviraiškos ir savišvietos, veiklos rėmimo, bendradarbiavimo, užimtumo ir nusikalstamumo prevencijos programas.


Veiklos būdai, teikiamos paslaugos:

1. Asociacijos narių mokymai, saviraiškos tobulinimas - kursų, seminarų organizavimas. Informavimas, konsultavimas socialinės apsaugos, teisės, psichologijos, ekonomikos pedagogikos srityse - asociacijos nariams, Troškūnų seniūnijos gyventojams.
2. Bendruomenės talkų organizavimas, laisvalaikio užimtumo, vakaronių, renginių, teminių parodų, kalendorinių, metinių švenčių organizavimas - Troškūnų seniūnijos gyventojams.
3. Supažindinimas su asociacijos tikslais, uždaviniais, veiklos rezultatais - bendradarbiaujančioms įstaigoms bei visuomenei.
4. Rengimas bei dalyvavimas bendruose iniciatyvose ir renginiuose, skirtuose socialinės atskirties mažinimo, užimtumo didinimo bei įvairiapusės pagalbos teikimo srityje - asociacijos nariams, bendradarbiaujančioms įstaigoms bei visuomenei.
5. Dalyvavimas rengiamuose projektuose, panaudojant nacionalinę, Europos Sąjungos bei kitą paramą - Asociacijos nariams Troškūnų seniūnijos gyventojams.NVO narės Anykščių rajoneatgal į žemėlapį

 1. Asociacija - Andrioniškio Bendruomenės Centras
  Adresas: Andrioniškio mst., Anykščių rajonas; Telefonas: 838143966;

  plačiau

 2. Asociacija - Anykščių bendruomenės centras ABC
  Adresas: Vilniaus g. 29, 4930, Anykščiai, Anykščių rajonas; Telefonas: 838158107; El. paštas: anyksciaibc@centras.lt;

  plačiau

 3. Asociacija - Anykščių moterų klubas
  Adresas: J. Biliūno 23, 4930, Anykščiai, Anykščių rajonas; Telefonas: 838152461; El. paštas: anyksciumoterys@email.lt;

  plačiau

 4. Asociacija - Anykščių rajono graikų-romėnų imtynių klubas ĄŽUOLAS
  Adresas: Žiburio g. 15-3, Anykščiai, Anykščių rajonas;

  plačiau

 5. Asociacija - Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Katlėrių bendruomenė
  Adresas: 29162, Katlėrių k. Anykščių r., Anykščių rajonas; Telefonas: 861572230; El. paštas: linciki@gmail.com;

  plačiau

 6. Labdaros ir paramos fondas - Anykščių rajono žydų labdaros ir paramos fondas DOVID
  Adresas: Kosmonautų g. 14, Anykščiai, Anykščių rajonas;

  plačiau

 7. Asociacija - Anykščių socialinės gerovės centras
  Adresas: Vilniaus g. 10 , Anykščiai, Anykščių rajonas; Telefonas: 860099641; El. paštas: asocger@gmail.com;

  plačiau

 8. Asociacija - Anykščių Sveikatos ir Aplinkosaugos Draugija
  Adresas: Ramybės 5-10, 4930, Anykščiai, Anykščių rajonas; Telefonas: 838153937;

  plačiau

 9. Labdaros ir paramos fondas - Burbiškio bendruomenės centras
  Adresas: 4936, Rubikiai, Anykščių rajonas; Telefonas: 838141134;

  plačiau

 10. Asociacija - Daujočių bendruomenė
  Adresas: Vilties 1,, 29354, Daujočiai, Anykščių rajonas; Telefonas: 868604658; El. paštas: a.aleksas@takas.lt;

  plačiau

 11. Asociacija - Debeikiečių Bendrija
  Adresas: J.Biliūno g.  44, 4934, Debeikiai, Anykščių rajonas; Telefonas: 838148807;

  plačiau

 12. Asociacija - Kartų ratas
  Adresas: 29306, Smėlynės k, Anykščių rajonas; Telefonas: 861458926; El. paštas: karturatas@gmail.com;

  plačiau