Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Įmonės kodas: 192013926
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

Visos teisės saugomos. Kopijuoti, platinti informaciją be NISC sutikimo draudžiama.

 • Spausdinti
 • Aplankykite mus Facebook puslapyje
 • užsiprenumeruokite RSS naujienas

Paieška

Užsiregistravusiems NVO bazėje

UŽSIREGISTRUOTI Į NVO BAZĘ

Pamiršote slaptažodį?

NVO duomenų bazės projektas


Prisijungimams naudoti galite šiuos:

 • administratorius@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • organizacija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • institucija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)


Duomenų bazės turinys PDF formatu

 •       

Peržiūrėti NVO duomenų bazės projektą

Kalendorius

2017 Lapkričio renginiai

PirAntTreKetPenŠešSek
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
PirAntTreKetPenŠešSek

Kontaktai

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

 • Įmonės kodas: 192013926
 • Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
 • El. paštas info@nisc.lt
 • LT367044060001096326, SEB bankas 70440

Parašykite mums

NVO duomenų bazėKauno rajono vietos veiklos grupė atgal į NVO sąrašą

Pavadinimas: Asociacija - Kauno rajono vietos veiklos grupė
Įmonės kodas: 300035118

Veiklos sritis: VIETOS BENDRUOMENĖS

VIETOS BENDRUOMENĖS

Vietos bendruomenių organizacijos – tai daugiafunkcinės nevyriausybinės organizacijos, veikiančios kaip tarpininkės ir organizatorės bendriesiems konkrečių teritorijų bendruomenių narių interesams ir tikslams įgyvendinti.

Organizacijų veiklos kryptys ir principai:

 • Skatina ir puoselėja vietos gyventojų bendruomeniškumą bei savarankiškumą
 • Rūpinasi socialine gyvenimo kokybe apibrėžtoje teritorijoje
 • Atstovauja vietos bendruomenės interesus valdžios ir kitose struktūrose
 • Rūpinasi vietovės darnia plėtra
 • Organizuoja kultūros, sporto, švietimo ir kt. renginius vietos bendruomenei
 • Saugo konkrečios teritorijos paveldą, žaliuosius plotus, tradicijas
 • Rūpinasi vaikų, jaunimo ir senjorų integracija į vietos bendruomenės veiklą
 • Siekia realios savivaldos, didesnio seniūnijų finansinio ir veiklos savarankiškumo
 • Kuria ir realizuoja projektus vietos bendruomenės gyvenimo kokybei gerinti

Organizacija ieško savanorių: Ne

Adresas: Nemuno g. 14, , 46159, Rokai, Kauno r. , Kauno rajonas
Telefonas: 837436002
El. paštas: info@kaunorvvg.lt


Veiklos tikslai:

Asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė (VVG) – tai Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Kauno rajono savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra.

Kauno rajono VVG įkurta 2004 m. birželio 20 d. Jos įkūrimą inicijavo Zapyškio, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Samylų, Raudondvario bendruomenių centrų atstovai. Šiuo metu VVG yra 54 nariai. VVG narių atstovų dalyvavimas paremtas savanoriška veikla. VVG valdymo struktūrą sudaro vienuolikos narių valdyba bei VVG pirmininkas. VVG tikslams pasiekti suformuota administracija.


Veiklos būdai, teikiamos paslaugos:

VVG vizija - stiprus bendradarbiavimo ir partnerystės tinklas, skatinantis pilietinę savimonę ir sudarantis sąlygas nuolatiniam gyvenimo kokybės gerinimui.

 

VVG misija - plėtojant partnerystę, stiprinant bendruomenių veiklą ir remiant vietos iniciatyvas bei inovacijas, gerinti teritorijos gyvenamąją aplinką, skatinti verslumą ir ekonominę krašto plėtrą.

 

VVG veiklos tikslai:

 • pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti vietos iniciatyvas ir permainas kaimo vietovėse, stiprinti vietos partnerystę, įtraukti į šį procesą bendruomenių, kitų socialinių, ekonominių partnerių bei asociacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus;
 • gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse parengiant ir įgyvendinant kaimo vietovių plėtros strategiją bei kitas Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvas;
 • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas;
 • telkti nevyriausybinių, vietos valdžios, verslo ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamų sprendimų regiono kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 • skatinti ir remti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos, kitose srityse;
 • organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių, verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
 • skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei įstaigomis;
 • siekti kitų, Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių, tikslų .

 

VVG vertybės:

 • Naujovių ir atvirumo permainoms principas – ieškome naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mokomės iš gerosios patirties pavyzdžių;
 • Pareigingumas – kiekvienas laiku turi atlikti paskirtas užduotis. Prisiimti konkrečias užduotis, jausti atsakomybę už organizaciją, gebėti savarankiškai priimti sprendimus, ieškoti lūkesčius atitinkančio sprendimo;
 • Geranoriškumas – atvirai dalytis turima patirtimi, žiniomis, entuziastingai dirbti, būti tolerantiškiems ir rodyti gerą valią;
 • Darbštumas – pasiskirstyti darbus pagal sugebėjimus bei rodyti iniciatyvą;
 • Skaidrumas organizacijoje ir veikloje – plačiai viešinti veiklą, laikytis teisės aktų reikalavimų;
 • Objektyvumas – nešališkas, teisingas vertinimas, remiantis faktais, išklausius visus požiūrius, nesusidarant išankstinės nuomonės, išklausant kitų nuomonės;
 • Nuoseklumas – veikiame nesiblaškydami, logiškai, nuosekliai;
 • Atsakomybė už priimtus sprendimus – nebijojimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei tų veiksmų sukeltus padarinius;
 • Partnerystė – savo veiklą grindžiame nevyriausybinio, verslo ir valdžios sektorių lygiaverčiu bendradarbiavimu, siekdami Kauno rajono gyventojų gerovės;
 • Lygiateisiškumas – priimdami sprendimus atsižvelgiame į tai, kad visi asmenys lygūs, ir negali būti varžomos jų teisės ar teikiamos jiems privilegijos dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių;
 • Efektyvumas – priimdami ir įgyvendindami sprendimus, skirtus išteklius naudojame ekonomiškai, rezultatų siekiame kuo mažesnėmis sąnaudomis;
 • Proporcingumas – priimamų sprendimų mastas ir jų įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus sprendimo tikslus.

Aktyvindama kaimo bendruomenes, skatindama vietos gyventojų verslumą, VVG siekia sukurti ir išsaugoti Kauno rajono kaimo vietovių gyvenimiškosios aplinkos patrauklumą bei darną. Veikloje prioritetą teikiame efektyviam ES paramos panaudojimui, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių tolygią plėtrą. Didelį dėmesį skiriame besimokančios bendruomenės kūrimui. Šiam tikslui užmezgame teritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kurio pridėtinė vertė yra vienas pagrindinių besimokančios bendruomenės veiksnių. VVG yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos VVG tinklo, Lietuvos kaimo tinklo narė.NVO narės Kauno rajoneatgal į žemėlapį

 1. Asociacija - Asociacija "Užliedžių bendruomenės centras"
  Adresas: Ledos g. 2, 54303, Užliedžiai, Kauno rajonas; Telefonas: 861842465; El. paštas: info@uzliedziubc.lt;

  plačiau

 2. Labdaros ir paramos fondas - Atgaivos oazė
  Adresas: Ledos 6-9, Užliedžių k., Kauno rajonas; Telefonas: 867690666; El. paštas: nonapaulauskiene@yahoo.co.uk;

  plačiau

 3. Asociacija - Juragių bendruomenės centras
  Adresas: Girininkų g. 6, LT-53286, Juragių gyvenvietė, Kauno rajonas; Telefonas: 867641057; El. paštas: virgalaura@gmail.com;

  plačiau

 4. Asociacija - kauno rajono neįgaliųjų draugija
  Adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, Kauno rajonas; Telefonas: 862026534; El. paštas: lidija_morkuniene@hotmail.com;

  plačiau

 5. Asociacija - Kauno rajono vietos veiklos grupė
  Adresas: Nemuno g. 14, , 46159, Rokai, Kauno r. , Kauno rajonas; Telefonas: 837436002; El. paštas: info@kaunorvvg.lt;

  plačiau

 6. Asociacija - Lietuvos etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys
  Adresas: Pilėnų 7-46, 4324, Akademija, Kauno rajonas; Telefonas: 837397723; El. paštas: povilaitis@omni.lt;

  plačiau

 7. Asociacija - Lietuvos Karių Atminimo Sąjunga
  Adresas: Liepų g. 22-15, 4316, Garliava, Kauno rajonas; Telefonas: 837552148; El. paštas: kariuatsaj@hotmail.com;

  plačiau

 8. Asociacija - Lietuvos lenkų sąjungos skyrius VANDŽIOGALOS FILIALAS
  Adresas: Kauno g. 83, Vandžiogalos mstl. , Kauno rajonas;

  plačiau

 9. Asociacija - Lietuvos Žemėtvarkos ir Hidrotechnikos Inžinierių Sąjunga
  Adresas: Universiteto g. 10, 4324, Akademija, Kauno rajonas; Telefonas: 837397707;

  plačiau

 10. Asociacija - Mitkūnų kaimo bendruomenė
  Adresas: Vakaro g. 8, 53457, Mitkūnų k., Kauno rajonas; Telefonas: 862060994; El. paštas: pirmininkas@mitkunai.lt;

  plačiau

 11. Asociacija - Pilietinių iniciatyvų rėmimo centras
  Adresas: Gėlių g. 33A, 53336, Ringaudų k., Kauno rajonas; Telefonas: 865642043; El. paštas: julius.paulikas@gmail.com;

  plačiau

 12. Viešoji įstaiga - Sugrįžimas
  Adresas: Liepų g. 29, 4316, Linksmakalnis, Kauno rajonas; Telefonas: 837408899; El. paštas: sugrizimas@centras.lt;

  plačiau

 13. Asociacija - Visuomeninė organizacija Samylų bendruomenės centras
  Adresas: Nemuno 42, 4313, Šlienava, Kauno rajonas; Telefonas: 837383071; El. paštas: sidabryte@one.lt;

  plačiau