Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Įmonės kodas: 192013926
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

Visos teisės saugomos. Kopijuoti, platinti informaciją be NISC sutikimo draudžiama.

 • Spausdinti
 • Aplankykite mus Facebook puslapyje
 • užsiprenumeruokite RSS naujienas

Paieška

Užsiregistravusiems NVO bazėje

UŽSIREGISTRUOTI Į NVO BAZĘ

Pamiršote slaptažodį?

NVO duomenų bazės projektas


Prisijungimams naudoti galite šiuos:

 • administratorius@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • organizacija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • institucija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)


Duomenų bazės turinys PDF formatu

 •       

Peržiūrėti NVO duomenų bazės projektą

Kalendorius

2017 Lapkričio renginiai

PirAntTreKetPenŠešSek
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
PirAntTreKetPenŠešSek

Kontaktai

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

 • Įmonės kodas: 192013926
 • Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
 • El. paštas info@nisc.lt
 • LT367044060001096326, SEB bankas 70440

Parašykite mums

NVO duomenų bazėŠilutes rajono jaunimo organizacijų sąjunga APSKRITASIS STALASatgal į NVO sąrašą

Pavadinimas: Asociacija - Šilutes rajono jaunimo organizacijų sąjunga APSKRITASIS STALAS
Įmonės kodas: 7748418

Veiklos sritis: VAIKAI IR JAUNIMAS

VAIKAI IR JAUNIMAS

Vaikų ir jaunimo organizacijos – tai organizacijos, kurios rūpinasi jaunimo pilietiniu ugdymu, jų užimtumu bei formuoja ir įgyvendina jaunimo politiką šalyje.

Organizacijų veiklos principai:

 • rūpinasi vaikų ir jaunimo teisėmis;
 • skatina jaunų žmonių fizinį užimtumą, sveikatingumą ir turiningą laisvalaikį;
 • nagrinėja jaunimo švietimo, akademinio jaunimo, darbo su jaunimu ir socialinius jaunimo klausimus;
 • užtikrina vaikų ir jaunimo teisių atstovavimu;
 • rūpinasi kultūrine ir kūrybine vaikų ir jaunimo veikla,
 • rūpinasi doroviniu, pilietiniu jaunimo ugdymu;
 • sprendžia neformalių vaikų ir jaunimo grupių problemas
 • rūpinasi nepalankiomis sąlygomis gyvenančio jaunimo problemos (kaimo jaunimas, jaunimas įkalinimo įstaigose, etc.)
 • dirba socialiniais jaunimo klausimais (bedarbystės, permokymo klausimai, neįgalus jaunimas, aukų problemos, lengvatos įvairioms jaunimo socialinėms grupėms, būsto klausimai);

Veiklos sritys:

 • Jaunimo mokslo ir studijų klausimai;
 • Kultūrinė ir kūrybinė jaunimo veikla;
 • Moksleiviško amžiaus jaunimo problemos;
 • Žinių ir informacinės jaunimo visuomenės kūrimas;
 • Jaunimo ir studentų karjeros klausimai, jaunieji verslininkai;
 • Jaunimo mobilumo klausimai;
 • Religinių bendruomenių jaunimo problemos, etikos ir moralės klausimai;

Organizacija ieško savanorių: Ne

Adresas: Turgaus 6a, 5730, Šilutė, Šilutės rajonas
Telefonas: 844176840; 861137287
Faksas: 844176840
El. paštas: edvardas7@email.lt


Veiklos tikslai:

2.1. Sąjungos veiklos tikslai ir uždaviniai yra šie:

2.1.1. Burti Šilutės rajone veikiančias jaunimo ar jaunimu besirūpinančias organizacijas, padėti joms keistis ir skleisti informaciją, stiprinti organizacijų tarpusavio supratimą, skatinti bendrą veiklą rajone.

2.1.2. Skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprinti jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje.

2.1.3. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo ir jaunimu besirūpinančių organizacijų interesus, dalyvauti kuriant, tobulinant ir įgyvendinant Šilutės rajono jaunimo politiką, konstruktyviai bendradarbiauti su Šilutės rajono savivaldybe, sprendžiant jaunimo ir jaunimu besirūpinančių organizacijų problemas.

2.1.4. Padėti Sąjungai priklausančioms organizacijoms spręsti jų veiklos problemas.

2.1.5. Teikti informaciją besidomintiems jaunimo politika, visuomenine veikla, jaunimo organizacijomis, jų veiklos problemomis, konsultuoti jaunimą ir jaunimu besirūpinančias organizacijas svarbiais klausimais.

2.1.6. Plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis struktūromis Lietuvoje ir užsienyje.
2.2. Sąjungos vykdoma veikla turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams bei Sąjungos tikslams.

2.3. Sąjungos nariai gali kalbėti ar veikti Sąjungos nario vardu tik gavę jo raštišką įgaliojimą. Sąjungos nariai neturi teisės kalbėti Sąjungos vardu be Sąjungos visuotinio susirinkimo (toliau - asamblėja) pritarimo.

2.4. Sąjunga negali įtakoti savo narių veiklos, išskyrus šių įstatų 2.1.4. punkte numatytą atvejį, jeigu tam gautas asamblėjos sutikimas.


Veiklos būdai, teikiamos paslaugos:

ŠJOS AS veiklos programa 2003-2004m.
1. Santykiai su Šilutės miesto savivaldybe ir apskritimi

Santykių su Šilutės miesto Tarybos Švietimo, kultūros, sporto komitetu už.mezgimas. Santykių su Šilutės miesto savivaldybės Kultūros skyriumi ir Švietimo skyriumi palaikymas, lobizmas inicijuojant Šilutės miesto jaunimo politikos koncepcijos priėmimų, lobizmas inicijuojant Šilutės miesto jaunimo reikalu tarybos atsiradimą, ir dalyvavimas jos formavime.

Šilutės miesto savivaldybes konkurso 2003 m. ir jam skiriamu lėšų iš Savivaldybes biudžeto inicijavimas ir dalyvavimas jo dokumentu ruošime bei vykdyme.

Ryšių su savivaldybės patalpų skirstymo komisija užmezgimas. Patalpų iš savivaldybes gavimas. Tarpininkavimas ŠJOS AS narėms dėl patalpų gavimo.

Santykių su Šilutės miesto Tarybos ir mero užmezgimas. Šilutės miesto Tarybos ir mero pozicijos jaunimo organizacijų atžvilgiu išsiaiškinimas. Lobizmas Šilutės miesto Tarybos ir mero veikloje

2. ŠJOS AS narių informavimas

Savalaikis ir operatyvus ŠJOS AS narių informavimas apie ŠJOS AS Valdybos veikla. Kasmėnesinis informacinis biuletenis su ŠJOS AS ir jos narių renginių anonsais.

Elektronines konferencijos šjo@konferecijos.lt koncepcijos sukūrimas ir nuolatinis atnaujinimas. Inlernetinio puslapio koncepcijos sukūrimas ir nuolatinis atnaujinimas.

3. Mokymai
Periodiškai rengiami mokymai ir mokymų medžiagos ŠJOS AS narėms teikimas. Neformalūs ŠJOS AS strateginiai seminarai ŠJOS AS narių vadovams ir ŠJOS AS valdybai.

Informacijos apie Lietuvos jaunimo organizacijų rengiamus mokymus rinkimas ir paskleidimas ŠJOS AS narėms.

4. Moksleivija ir neformalus jaunimas
ŠJOS AS narių pristatymo renginiai bendro lavinimo ir aukštesniosiose mokyklose. Mokymai moksleiviams.

Informacines mokomosios medžiagos moksleivių atstovybėms ruošimas. Ryšiu su moksleivijos lyderiais palaikymas. Mokymų mokytojams, atsakingiems už moksleivių savivalda mokyklose, inicijavimas.

5. Šilutės jaunimo organizacijos
Informacijos apie Šilutės mieste veikiančias jaunimo ornanizacijas surinkimas ir nuolatinis atnaujinimas: informacinio leidinio parengimas ir išleidimas. Naujų ŠJOS AS nariu pritraukimas. Šilutės jaunimo mugės projekto paruošimas ir įgyvendinimas

6. Ryšiai su kitomis jaunimo organizacijomis ir institucijomis
Bendradarbiavimas su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų sąjungomis ".Apskritais stalais". ir bendros pozicijos LiJOT".e formavimas. Aktyvus dalyvavimas LiJOT priimant sprendimus per asamblėja. Valdybų ir komitetus. LobizmasValstybinėje jaunimo reikalų taryboje.

7. ŠJOS AS finansai ir marketingas
ŠJOS AS metinės veiklos katalogo leidyba, finansų iš privataus sektoriaus pritraukimas ŠJOS AS metinei programai. Informacijos apie privačius ir valstybinius fondus surinkimas. Projektų teikimas Valstybinei jaunimo reikalu tarybai ir kitiems fondams.

ŠJOS AS buhalterijos tvarkymas ir finansinių ataskaitų atitinkamoms institucijoms teikimas. ŠJOS AS Valdybos nariu mokymas buhalteriniais klausimais.

ŠJOS AS atributikos leidyba.NVO narės Šilutės rajoneatgal į žemėlapį

 1. Viešoji įstaiga - AMBR
  Adresas: Kintų mstl., Šilutės rajonas; Telefonas: 868932864; El. paštas: jurgisasmonas@yahoo.com;

  plačiau

 2. Asociacija - Asociacija "Šilutės kraštotyros draugija"
  Adresas: Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 869818464; El. paštas: skdraugija@gmail.com;

  plačiau

 3. Asociacija - Asociacija Šilutės gražinimo draugija
  Adresas: Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 868626128; El. paštas: silute.grazi@gmail.com;

  plačiau

 4. Asociacija - Ekologų klubas ATŽALYNAS
  Adresas: Birutės 17, 5751, Žemaičių Naumiestis, Šilutės rajonas; Telefonas: 844159325;

  plačiau

 5. Asociacija - Lietuvos lenkų sąjungos filialas ŠILUTĖS RAJONO SKYRIUS
  Adresas: Liepų g. 9-6, 99181 , Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 867245050;

  plačiau

 6. Asociacija - Pašyšių kaimo bendruomenė
  Adresas: 5757, Pašyšiai, Šilutės rajonas; Telefonas: 844145781; El. paštas: pasysiai@takas.lt;

  plačiau

 7. Asociacija - RUSNĖS GAMTOS FONDAS
  Adresas: Pylimo 3, 5731, Rusnė, Šilutės rajonas; Telefonas: 844158504; El. paštas: rusnesgf@silute.omnitel.net;

  plačiau

 8. Asociacija - Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ŠILUTĖS VILTIS
  Adresas: Tilžės g.32 a, 99168, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 8 441 51858;

  plačiau

 9. Asociacija - Šilutės diabeto klubas "Margainis"
  Adresas: Rusnės g. 6, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 8655 00691; El. paštas: diabetoklubasmargainis@gmail.com;

  plačiau

 10. Asociacija - Šilutės Klubas DIABETAS ABC
  Adresas: Glusnių 4, 5730, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 844175749;

  plačiau

 11. Asociacija - Šilutės neįgaliųjų  klubas NEGALIA
  Adresas: Nidos g. 9, 99170, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 863711615; El. paštas: klubasnegalia@takas.lt;

  plačiau

 12. Asociacija - Šilutės rajono bendruomenių sąjunga
  Adresas: Lietuvininkų g. 55, 99135, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 865613333; El. paštas: sajunga11@gmail.com;

  plačiau

 13. Asociacija - Šilutes rajono jaunimo organizacijų sąjunga APSKRITASIS STALAS
  Adresas: Turgaus 6a, 5730, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 844176840; El. paštas: edvardas7@email.lt;

  plačiau

 14. Asociacija - Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija HEIDE
  Adresas: Valstiečių g. 4, 99170, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 844177870;

  plačiau

 15. Asociacija - Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrija HEIDE JAUNIMAS
  Adresas: Minijos g. 7, 99113, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 844177531;

  plačiau

 16. Asociacija - Šilutės rajono Žemaičių Naujamiesčio kraštiečių draugija
  Adresas: Pergalės aikštė 17, 5751, Žemaičių Naumiestis, Šilutės rajonas; Telefonas: 844159837;

  plačiau

 17. Asociacija - Šilutės rusų kultūros centras
  Adresas: Liepų g. 16, 99184 , Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 844162400 ; El. paštas: liepa@silute.omnitel.net;

  plačiau

 18. Viešoji įstaiga - Švėkšnos psichiatrijos ligoninė
  Adresas: Aušros g. 27, 5745, Švėkšna, Šilutės rajonas; Telefonas: 844148281; El. paštas: psichligekon@silute.omnitel.net;

  plačiau

 19. Viešoji įstaiga - Taikos kelias
  Adresas: 3, 99322, Gurgždžių k., Šilutės rajonas; Telefonas: 869330303; El. paštas: info@taikoskelias.org;

  plačiau

 20. Asociacija - Žmonių su sielos negalia klubas SIELOS PAGUODA
  Adresas: Gluosnių 4, Šilutė, Šilutės rajonas; Telefonas: 861607609;

  plačiau