Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Įmonės kodas: 192013926
Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius

Visos teisės saugomos. Kopijuoti, platinti informaciją be NISC sutikimo draudžiama.

 • Spausdinti
 • Aplankykite mus Facebook puslapyje
 • užsiprenumeruokite RSS naujienas

Paieška

Užsiregistravusiems NVO bazėje

UŽSIREGISTRUOTI Į NVO BAZĘ

Pamiršote slaptažodį?

NVO duomenų bazės projektas


Prisijungimams naudoti galite šiuos:

 • administratorius@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • organizacija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)
 • institucija@nisc.lt (slaptažodis: nisc2014)


Duomenų bazės turinys PDF formatu

 •       

Peržiūrėti NVO duomenų bazės projektą

Kalendorius

2017 Gruodžio renginiai

PirAntTreKetPenŠešSek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PirAntTreKetPenŠešSek

Kontaktai

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

 • Įmonės kodas: 192013926
 • Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
 • El. paštas info@nisc.lt
 • LT367044060001096326, SEB bankas 70440

Parašykite mums

NVO duomenų bazė"Saugios kaimynystės" grupių asociacijaatgal į NVO sąrašą

Pavadinimas: Asociacija - "Saugios kaimynystės" grupių asociacija
Įmonės kodas: 303176597

Veiklos sritis: PILIETINĖS INICIATYVOS

PILIETINĖS INICIATYVOS

Interesų atstovavimo (pilietinės) – tai organizacijos, kurių pagrindinė užduotis yra demokratijos ir pilietinės visuomenės tradicijų ugdymas bei konkrečių interesų atstovavimas.

Organizacijų veiklos principai:

 • rūpinasi pakankamai aukšto teikiamų paslaugų lygio valdžios institucijose išlaikymu;
 • siekia užtikrinti patikimą ir stabilų nevyriausybinio sektoriaus darbą ir vystymą;
 • rūpinasi LR Seimo bei Vyriausybės priimamų įstatymų ir kitų teisės aktų aiškinimu, svarstymu, pasiūlymų apie galimas pataisas rengimu ir teikimu bei vykdymu;
 • sąjungų ir asociacijų plėtra;
 • valdžios pareigūnų atskaitingumo piliečiams didinimu, viešojo administravimo plėtra;
 • atstovauja konkrečius individo ar iniciatyvinės grupės interesus;
 • skatina demokratijos tradicijų bei pilietinės visuomenės vystymąsi;
 • vartotojų teisių gynimas;
 • kaupia, apdoroja, rūšiuoja informaciją (duomenų bazės) bei rūpinasi sklandžia jos sklaida;
 • rengia įvairias švietimo ir visuomenės informavimo renginių formas (konferencijas, forumus, seminarus...);
 • rengia mokymus, skirtus visapusiškam NVO sektoriaus veiklos vystymui ir stiprinimui (personalo vadyba, paraiškų pildymas...);
 • teikia tarpininko paslaugas, ieškant projekto partnerių;

Organizacija ieško savanorių: Taip

Adresas: L.Zamenhofo g. 10-34, 06330, Vilnius
Telefonas: 868626057
El. paštas: skg.asociacija@gmail.com
Interneto svetainė: www.saugikaimynyste.net
Bankas: DNB bankas
Sąskaitos numeris: LT53 4010 0510 0181 1984


Veiklos tikslai:

Asociacijos steigėjai - trys fiziniai asmenys. Asociacijos vadovas - kas penkerius metus renkamas Prezidentas. 3.3. Asocijuotais organizacijos nariais gali būti juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės saugumo bei bendruomenių sanglaudos srityse, įstaigose ar organizacijose bei fiziniai asmenys, atstovaujantys veikiančioms „Saugios kaimynystės“ grupėms.


Veiklos būdai, teikiamos paslaugos:

o Atstovauti ir ginti Asociacijos narių teises ir interesus, sukuriant ir išplėtojant efektyviai veikiančią Asociacijos organizacinę struktūrą, kuri leistų Asociacijos nariams dinamiškai ir sėkmingai reaguoti į pokyčius aplinkoje; o Skatinti bendruomenių plėtrą ir vystymąsi, skleisti ir gauti informaciją apie tendencijas bendruomenių vystymosi, verslo, mokslo ir nusikaltimų prevencijos bei visuomenės saugumo srityse; o Sukurti Asociacijos nariams galimybę viešai pristatinėti bendruomenės saugumo projektus, populiarinti bendruomenių veiklą, formuoti bendruomenių inovaciniams sprendimams reikalingą materialinę bazę, propaguoti pažangias „Saugios kaimynystės“ bei bendruomenių sanglaudos idėjas visuomenėje; o Vykdyti veiklą prisidedant prie visuomenei naudingų tikslų siekimo: tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, informavimo kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse; o Teikti informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengti kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus ir renginius. o Skatinti naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą Asociacijos narių veikloje; o Kurti ir plėtoti bendro naudojimo bendruomenių komunikavimo infrastruktūrą, steigti aukšto lygio bendruomenių vystymo ir visuomenės dalyvavimo nusikaltimų prevencijos veikloje centrus, visuomenines tarybas ir kitus reikalingus struktūrinius vienetus. o Skatinti bendruomenių, verslo, mokslo bei valstybės institucijų sektorių partnerystę, sukuriant perspektyvius bendradarbiavimo modelius ir formas; o Sukurti palankią aplinką (teisinę, ekonominę, visuomeninę ir kt.) ir galimybes plėtoti „Saugios kaimynystės“ programą Lietuvoje. o Didinti programos žinomumą ir skatinti visuomenę aktyviau dalyvauti nusikaltimų prevencijos veikloje. o Stiprinti gyventojų pasitikėjimą policija ir savivaldos institucijomis. o Pagal galimybes teikti Asociacijos nariams techninę bei materialinę bazę, reikalingą įgyvendinti saugumo ir bendruomenių vystymo projektus, supažindinti Asociacijos narius su naujausiomis šios srities technikos naujovėmis, skatinti ir remti naujų technologinių sprendimų plėtojimą. o Atstovauti Asociacijos narių interesams Lietuvoje ir užsienyje, juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus, kurie neprieštarauja Konstitucijai, Civiliniam kodeksui ir kitiems įstatymams. o Kaupti gerosios nusikaltimų prevencijos praktikos pavyzdžius bei skleisti juos bendruomenėms. o Teikti nusikaltimų prevencijos informaciją ir pagalbą Asociacijos nariams, įgyvendinantiems nusikaltimų prevencijos programas. o Rengti Asociacijos nariams specializuotus nusikaltimų prevencijos ir bendruomenių sanglaudos skatinimo seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje bei organizuoti Asociacijos ir jos narių dalyvavimą tarptautiniuose tokio pobūdžio renginiuose. o Pritraukti papildomą finansavimą bendruomenių vykdomiems projektams finansuoti. o Organizuoti ir vykdyti nusikaltimų prevencijos tyrimus Lietuvoje bei skleisti jų metu gautą informaciją. o Įgyvendinti bendruomenių sanglaudos, visuomenės saugumo, inovacijų sklaidos ir socialinės partnerystės projektus, rengti kitus nacionalinius ir tarptautinius projektus, dalyvauti užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos projektuose ir programose; o Didinti valstybės tarnautojų, policijos pareigūnų ir bendruomenės atstovų kompetencijas, taikant naujausias mokymo metodikas ir pažangiausias vadybines praktikas; o Atstovauti Asociacijos nariams formuojant visuomenės saugumo politiką, rengiant reformas, panaudojant struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto lėšas; o Vykdyti kompleksines visuomenės saugumo programų atnaujinimo, mokymo platformų kūrimo, mokymo programų ruošimo ir įgyvendinimo programas; o Perimti gerąją užsienio šalių patirtį bendruomenių sanglaudos, visuomenės sangumo bei bendruomenių iniciatyvos skatinimo srityse ir diegti ją Lietuvoje; o Informuoti Asociacijos narius apie ruošiamų direktyvų, įstatymų, poįstatyminių ir kitų teisės aktų ar jų pakeitimų projektus, kurie galėtų turėti įtakos Asociacijos ar jos narių veiklai; o Teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamas parodas, muges, verslo misijas, konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje; o Ieškoti ir užmegzti ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio viešaisiais ir privačiais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant įgyvendinti Asociacijos tikslus, atstovauti Asociacijos narių interesams tarptautinėse organizacijose; o Siekti efektyvių valstybės ir Europos investicijų į bendruomenių sanglaudos skatinimo ir visuomenės saugumo plėtrą, tuo tikslu atstovaujant Asociacijos nariams, formuojant ir tvirtinant valstybės reguliavimo, prioritetų nustatymo ir lėšų skirstymo struktūras; o Padėti užmegzti kontaktus su potencialiais verslo partneriais, konsultuoti ir rengti plėtros ir investicijų projektus Asociacijos nariams; o Pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Asociacijos veiklai plėtoti;NVO narės Vilniaus miesteatgal į žemėlapį

 1. Asociacija - Justiniškių bendruomenė
  Adresas: Mokyklos g 36-10, Vilnius , Vilnius; Telefonas: 865692215; El. paštas: justiniskieciai@gmail.com;

  plačiau

 2. Asociacija - Moterų Informacijos Centras
  Adresas: S. Konarskio 49, 808 kab. , 03123, Vilnius; Telefonas: 852629003; El. paštas: mic@lygus.lt;

  plačiau

 3. Viešoji įstaiga - ŠIRDIS ŠIRDIN
  Adresas: KALVARIJŲ 11-6, 09310, VILNIUS, Vilnius; Telefonas: 861607384; El. paštas: grazinajuozaitiene13@gmail.com;

  plačiau

 4. Viešoji įstaiga - "Bitutės žurnalas"
  Adresas: Vilnius; Telefonas: 861537708; El. paštas: redakcija@bitute.lt;

  plačiau

 5. Asociacija - "Saugios kaimynystės" grupių asociacija
  Adresas: L.Zamenhofo g. 10-34, 06330, Vilnius; Telefonas: 868626057; El. paštas: skg.asociacija@gmail.com;

  plačiau

 6. Viešoji įstaiga - "Šeimos institutas"
  Adresas: Pagubės Sodų 15-oji g. 2, 14285, Vilnius; Telefonas: 869964747; El. paštas: institutas@seimos.org;

  plačiau

 7. Labdaros ir paramos fondas - Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas
  Adresas: Simono Daukanto al. 3, 2008, Vilnius; Telefonas: 852664028; El. paštas: ilonam@centras.lt;

  plačiau

 8. Viešoji įstaiga - Aidija
  Adresas: Švenčionių 27-2, 2014, Vilnius; Telefonas: 852125098; El. paštas: aidija@yahoo.com;

  plačiau

 9. Asociacija - AIESEC Lietuva
  Adresas: Geležinio vilko 12 - 513, Vilnius; Telefonas: 852609464; El. paštas: lithuania@aiesec.lt;

  plačiau

 10. Asociacija - AIESEC Vilnius
  Adresas: VU Ekonomikos fakultetas, Saulėtekio al. 9, 214 kab. , 10222, Vilnius; Telefonas: +370 5 269 6993; El. paštas: vilnius@aiesec.lt;

  plačiau

 11. Asociacija - AIESEC Vilnius, ISM filialas
  Adresas: Arklių g. 18C, 503 kabinetas, 01305, Vilnius, Centras, Vilnius; Telefonas: 863834205; El. paštas: goda.leseviciute@aiesec.lt;

  plačiau

 12. Asociacija - Aikido Aikikai asociacija "Aidas"
  Adresas: Didlaukio g. 14 - 93, Studentų g. 39, Šilo g. 13, Sietyno g. 21, Taikos g. 47, Geležinio vilko g. 23, Ateities g. 44, 08332, Vilniaus miestas, Vilnius; Telefonas: 865059777; El. paštas: aikimantas@gmail.com;

  plačiau

 13. Asociacija - Aitvaromobilininkų klubas
  Adresas: Raseinių g. 10, 03103, Vilnius; Telefonas: 861553593; El. paštas: kitesclub@googlegroups.com;

  plačiau

 14. Asociacija - Akademinio jaunimo organizacija GEOPOLIS
  Adresas: Medeinos g. 17-17, 2022, Vilnius; Telefonas: 868542681; El. paštas: geopolis@mail.com;

  plačiau

 15. Asociacija - Akademinio žemaičių jaunimo korporacija SAMOGITIA
  Adresas: Jakšto g. 5, Vilnius; Telefonas: 852619670; El. paštas: samogit@delfi.lt;

  plačiau

 16. Viešoji įstaiga - Albirėjus
  Adresas: Granito 11, 02241, Vilnius; El. paštas: info@albireo.lt;

  plačiau

 17. Labdaros ir paramos fondas - Algojimas
  Adresas: Vasario 16-osios g. 8-8, 01107, Vilnius; Telefonas: 852614713; El. paštas: info@algojimas.lt;

  plačiau

 18. Labdaros ir paramos fondas - Almos Adamkienės Labdaros ir Paramos Fondas
  Adresas: Turniškių 28, Vilnius; Telefonas: 852664120; El. paštas: diana@president.lt;

  plačiau

 19. Asociacija - American Chamber of Commerce
  Adresas: Lukiškių 5-204, 01108, Vilnius; Telefonas: 852611181; El. paštas: acc@iti.lt;

  plačiau

 20. Viešoji įstaiga - American English School
  Adresas: Naugarduko g. 4-4, 01309, Vilnius; Telefonas: 852791011; El. paštas: vilnius@ames.lt;

  plačiau

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38